Anipart
Anipart

Information på ett nytt sätt

Anipart är en unik produkt du kan använda för att skapa, uppdatera och distribuera servicemanualer och träningsinfomation din organisation. Manualer med realtids-3D guidar dig i hur du servar produkter, vilka reservdelar du ska beställa och var dessa komponenter ska sitta. Utöver det kan Anipart användas för att visa hur man sätter ihop och tar isär produkter. Allt detta finns i en användarvänlig upplevelse för PC, iPad och för webben.

Öka produktvärdet

Genom att kombinera textinformation, produktdata och multimediainnehåll skapar det slutliga resultatet ett större värde och en mer effektiv användarupplevelse. När du skapat innehåll med Anipart för ett specifikt användningsområde är det enkelt att återanvända och anpassa samma information för andra ändamål samtidigt som det administreras det som en informationskälla. 3D-material används där det adderar värde. Anipart hanterar bilder, filmer och dokument; som pdf, exe, etc.

Alltid korrekt information

Slutanvändaren behöver inte ta ansvar för att hålla informationen uppdaterad. Det hanteras automatiskt av mjukvaran Aniupdate. När informationen publicerats eller uppdaterats kommer Anipart att automatiskt ladda ner nytt innehåll när den startas. Uppdateringen kommer bara inkludera den ändrade filerna för att minska på nedladdningstiden.

Kontrollera din process

Hela processen av att skapa, underhålla och distribuera innehåll via Anipart kan hanteras helt oberoende av Animech. Det betyder att vi tillhandahåller träning och support för att du ska kunna kontrollera processen helt på egen hand. Om det behövs kan du dock självklart få hjälp med att skapa delar av innehållet.

Produktträning före lansering

Genom att använda ritningar i 3D-CAD, kan instruktioner skapas innan din produkt finns i produktion, vilket gör det möjligt att börja med produktträningen tidigare. Om du skapat material för produktträning kan instruktionerna återanvändas för service och vice versa. Tiden för träning på plats kan reduceras till några få dagar genom att dela visuella instruktioner innan träningstillfället.

Anipart gör det också möjligt att hålla presentationer och undervisningar helt utan att behov av en fysisk produkt.

Enkelt att hitta relevant information

När du använder 3D är det möjligt att få tillgång till information genom att klicka på en komponent eller intressepunkt på produkten istället för att textsöka.

Informationen är organiserad relaterat till produktstrukturen, från en hög nivå ner till den allra minsta muttern. Användningen av tabbar möjliggör att information delas upp i olika användningsområden (exempelvis produktfunktioner, reservdelar, felsökning, underhåll, träning, tekniska data osv.) Detta gör att kunden vet var information finns och kan därför snabbt hitta fram till den med hjälp av strukturen eftersom all data har en specifik plats.

Uppdatera och underhåll 3D-objekt

När du uppdaterar 3D-innehåll kan du använda ett verktyg i Anipart för att visuellt matcha utbytta eller nya objekt. När du byter ut ett 3D-objekt tar det nya över egenskaperna från det gamla.  Detta gör att du inte längre behöver uppdatera gamla animationer manuellt och gör det enkelt att hålla 3D-informationen uppdaterad. I jämförelse behöver en förinspelad film ofta genomgå stora ändringar när en del byts ut.

Kom närmare

Detaljerad produktvisualisering

"Våra tekniker kan träna innan produkten ens börjats produceras."

Stefan Eriksson, Service Specialist,
GE Healthcare

Vill du veta mer?