Unreal for Web

Unreal på webben blir verklighet- med ny plug-in

Animech har tänjt gränserna ordentligt och skapat något otroligt utifrån Epic Games avancerade 3D-motor Unreal Engine. Vi presenterar nu stolt Unreal4Web, en plug-in som gör det möjligt att konvertera Unreals fantastiska 3D-teknologi direkt till webben. 

Bakgrund

Unreal4Web är ett banbrytande verktyg som tar dina 3D-modeller och scener, skapade i Unreal, ut på webben där de visualiseras i realtids-3D. Innehåll som skapas i Unreal kan alltså överföras till webben utan att kvaliteten påverkas. Det innebär även att befintligt Unreal-material kan återanvändas, vilket sparar både enormt mycket tid och pengar. Unreal4Web togs fram med biltillverkares behov i åtanke men har stor potential att kunna användas inom många olika områden.

Lösning

Unreal4Web är mer än bara en plug-in, det är två i en. Den består dels av en “exporter” som exporterar Unreal-modeller och scener till filformatet glTF, och dels en ”viewer” som kan visa glTF-filerna direkt på webben. Den senare är en utökad version av Epic Games egna glTF-viewer. Viewern gör det möjligt att ta modeller och scener, skapade i Unreal, ut på webben, utan att de kvaliteter du normalt är van vid från Unreal påverkas. För att göra viewern så effektiv och snabb som möjligt har vi även dragit nytta av WebGL-motorn PlayCanvas, som används för att skapa interaktiva webbapplikationer i 2D och 3D.

Resultat

Resultatet är att du nu kan ha en interaktiv anpassningsbar 3D-modell av exempelvis en bil. Du kan förflytta dig i rummet, se bilen från olika vinklar, öppna dörrar/baklucka och inspektera bilens alla vrår och den otroliga fotorealismen ger illusionen av att vara där på riktigt. Du kan dessutom anpassa färger, fälgar och inredning efter dina önskemål. Efter användartester har vi också kunnat konstatera att det här är en mycket efterlängtad teknologi som bidrar med ett stort värde för slutanvändaren.Unreal4Web används inte bara för export utan även för anpassning och konfigurering av modellen.

En ny dimension för webben

Unreal4Web tar ditt 3D-projekt ut på webben inklusive de Unreal kvaliteter du är van vid, plus lite till. Det är bryggan mellan ditt 3D material och din webbapplikation.

Två i en

Med en exporter och en viewer som ingredienser har du nu möjlighet att både exportera ditt Unreal-projekt till glTF och visualisera det på webben.

3D har aldrig sett så bra ut på webben som nu

Tack vare att det nu är möjligt att exportera, inte bara själva filerna utan även avancerade texturer, material, ljussättning, animeringar och dessutom konfigurationslogik gör att fotorealismen blir otrolig och upplevelsen likaså.

Ladda hem glTF konverteraren här

För frågor angående glTF konverteraren, kontakta Epic Game tekniska support.

För affärsfrågor, kontakta oss på Animech.