Skip to main content

3D-visualisering har under de senaste åren blivit en av de viktigaste metoderna när det gäller att skapa högkvalitativt digitalt innehåll. Teknologin används idag flitigt inom många olika branscher och innebär stora fördelar för samtliga. Inte minst för att skapa inspirerande produktupplevelser till sina kunder och i marknadsföringssyfte.

Vad är 3D-visualisering?

3D-visualisering är ett samlingsbegrepp för en process i flera steg som även innefattar 3D-modellering och 3D-rendering. Något förenklat kan man säga att 3D-visualisering innebär att en bild i 2D omvandlas till 3D. En 3D modell går till skillnad från en modell i 2D att rotera och se från olika vinklar. Därför är tekniken optimal för bland annat produktvisualisering och marknadsföring och används av företag inom många olika branscher. Det kan handla om företag som vill ta fram en ny produkt och förmedla en tydlig bild av produkten till sina kunder, eller sina anställda, redan innan produkten börjat tillverkas. Syftet med att använda 3D-visualisering är att skapa en tydlig bild av något. Det kan vara ett hus, en lägenhet, en stadsdel ett fordon, maskiner eller ett växthus. 3D-visualisering ger en helt annan upplevelse och uppfattning om hur en produkt kommer att se ut jämfört med att visa upp skisser.

Var används 3D-visualisering?

Spelindustrin är det kanske mest kända exemplet på branscher som använder 3D-visualisering. Även bygg- och fastighetsbranschen är två branscher som har stor erfarenhet av teknologin. Tack vare 3D-visualisering kan exempelvis en fastighetsbyrå visualisera sina objekt på ett så pass tydligt sätt att en kund faktiskt köper ett hus eller en lägenhet jämfört om 3D-visualisering inte hade använts. Men det är inte bara inom bygg- och fastighetsbranschen som 3D-visualiseringar kan göra stor nytta. Fordonsindustrin, medicinteknisk industri, film- och reklambranschen är andra exempel.

Hur används 3D-visualisering?

3D-visualisering används i nästan alla branscher både när det gäller produktutveckling och marknadsföring. Inte minst i företagsvärlden där det gäller att förklara produkterbjudanden på ett tydligt sätt. Det handlar mycket om den lilla korta stunden som ett företag har på sig att fånga sina konsumenters intresse innan de går vidare. Det gäller att kunna tillgodose intresset med något som är lätt att ta till sig såsom en bild, en film eller realtids-3D. Skulle man som kund besöka en hemsida som visar två A4 ark med text skulle nog väldigt få kunder dröja sig kvar där.
Att göra CAD-ritningar för nya produkter handlar också om 3D-visualisering där du kan se de tekniska aspekterna av en produkt. Du kan exempelvis designa ett handtag i 3D innan du faktiskt gör en gjutform för den och se till så att allt fungerar innan du faktiskt tillverkar produkten.

3D-visualisering för marknadsföringsändamål

En bild säger mer än tusen ord är ett välbekant uttryck som stämmer. Det finns många fördelar med att använda 3D-visualisering. Det kan användas i marknadsföringen av både redan existerande produkter men även för att marknadsföra produkter som ännu inte tillverkats. Idag skapar de flesta större företag sitt marknadsföringsmaterial genom 3D-visualisering. Det är inte bara kostnadseffektivt och ger ett fantastiskt resultat utan också en stor frihet. Tekniken löser många problem och begränsningar. Tack vare 3D-visualisering kan företag visa upp sina produkter på bästa sätt vilket ökar både kundernas engagemang och förståelse för produkten.

Bättre produktpresentation med 3D-visualisering

Interaktiv produktpresentationer i 3D

En stor del av en säljares arbete går ut på att ta med sin produkt och åka ut till sina kunder för att demonstrera produkten. När coronapandemin slog till blev det svårt för säljarna att genomföra sina resor och göra kundbesök. Sjukhusen kunde inte längre ta emot besök vilket gjorde att de säljare som sålde medicintekniska instrument blev strandade hemma och kunde inte åka ut och visa upp sina produkter.
Det fanns dock en lösning på problemet – att skaffa sig en digital replika av sin produkt. På så sätt kunde säljarna demonstrera sina produkter virtuellt under webbmöten istället för att fysiskt åka ut till sina kunder. De företag som Animech hjälpt fick helt andra förutsättningar och kunde fortsätta att hålla kundmöten och sälja sina produkter även under pandemin. Att investera i ett digitalt säljverktyg är en stor fördel för företag och något man snabbt tjänar in på att slippa betala resor, flyg och hotell. Här finns mycket att vinna både när det gäller ekonomi, effektivitet och miljö oavsett om en pandemi pågår eller inte. Varför resa världen runt för att sälja sina produkter när man lika gärna kan göra det över webben med riktigt skarpa digitala säljverktyg?

Bättre UX snabbare

När en kund besöker ett företags hemsida för att exempelvis konfigurera en bil så gäller det att den kundresan är så pass smidig och engagerande som möjligt. Det gäller att bygga ett verktyg som är engagerande, upplyftande och roligt för kunden att använda. Hela användarupplevelsen av ett säljverktyg är nyckeln till att ge göra kunden engagerad och positivt inställd. Det stärker inte bara produkten utan även varumärket när man bryr sig om sina kunder.

Effektiva arbetsflöden för säljare och marknadsförare

Tack vare 3D-visualisering kan man ha flera möten per dag via webben och slipper därmed tidskrävande resor. Som säljare kan du skapa din egen pitch utifrån säljverktyget och som företagsledning är det möjligt att skräddarsy säljverktyget så att det finns en färdig pitch. På så sätt går det väldigt snabbt att lära upp nya säljare.

Företag som visualiserar sina produkter med Animech

Animechs kunder kommer från väldigt många olika branscher. Allt från bilindustrin, life-science, med-tech till företag som säljer heminredning, hus och lägenheter.