Skip to main content

Konceptet Metaverse är en 3D plattform där du som användare kan ta del av en ständigt utvecklande virtuell värld. Metaverse ska ses som fortsättningen på internets utveckling och där användaren står i centrum. På denna 3D plattform kommer du kunna träffa andra människor, spela spel, shoppa och arbeta.

Facebooks konvertering till Meta

Mark Zuckerberg förklarar i lanseringsvideon av Meta att Facebooks identitet mot marknaden är att vara en plattform som möjliggör för människor att knyta kontakt. Han syftar på att det som gör Meta unikt är att majoriteten av de stora tech-bolagen fokuserar på hur brukaren interagerar med teknologi istället för hur tech kan möjliggöra för kontakt.

Han menar även att Metaverse är en förläning och därav angränsande till den ursprungliga idén av att koppla ihop människor, något som Mark refererar till när han syftar på hur social networking fungerade vid Facebooks lansering.

Zuckerberg uttrycker själv att det ultimata resultatet av teknologi är att skapa samhörighet, möjligheten att “teleportera” sig överallt och därmed skapa upplevelser med djupt gränssnitt. Zuckerberg återkommer till det faktum att dagens enheter är optimerade för applikationer, inte brukaren. Resultatet av detta blir ett mer forcerat och ett grundare typsnitt där idéer limiteras till följd.

Han menar att Metaverse presumtivt kan vara lösningen på dessa problem men att det kommer krävas samarbete från oss alla, detta innefattar såväl skapare som utvecklar och företag av olika storlekar såväl. Metaverse ska bli en plattform där individen står i centrum och teknologin kretsar runt denne.

Trots Mark Zuckerbergs lanseringsvideo så är det fortfarande svårt att verkligen greppa vad Metaverse är. Dels beror detta på att det i dagsläget inte existerar som Zuckerberg beskriver det. Metaverse är inte enbart en självstående plattform utan kommer att samverka med andra teknologiska segment såsom VR, AR, blockchain och crypto curreny. Tillsammans bygger det vad Zuckerberg beskriver som Metaverse.

Metaverse, en ny försäljningskanal?

I takt med att intresset kring AR och hur det kan påverka e-handeln växer så kan man spekulera om hur detta kommer att fungera i Metaverse. Frågan man bör ställa sig är hur bekväm konsumenten är med att online-shoppa med hjälp av AR.

  • Företaget Invespcro utförde en enkät angående just detta ämne för att få svar på hur positivt inställd nutidens prospekt är till att bruka detta verktyg . De följande var resultatet:
  • Det visade sig att 61% av de som köper på internet föredrog att handla på en hemsida som tar del av AR-tekniken.
  • 63% av kunderna tyckte att AR-tekniken förhöjde upplevelsen av att handla online.
  • 77% av kunderna angav att möjligheten för att förhandsgranska och designa efter eget tycke var att föredra
  • 70% av konsumenterna är presumtivt mer lojala mot varumärken som använder sig av AR-tekniken som del av deras online-butik

Denna undersökning visar att i de flesta fallen så är majoriteten av konsumenter positivt inställda till att använda tekniken i syfte av att e-handla. AR-tekniken underlättar vid köp av t.ex. enklare produkter som kosmetik, skor och kläder som vanligtvis är svårt att pricka rätt med första gången, men även mer komplexa konfigurerbara produkter som bilar, maskiner eller labbutrustning. Detta är något företag som erbjuder fri leverans kan spara in stora pengar på då träffsäkerheten hos kunden blir mer exakt.

Det har även skapats virtuella fastighetsbyråer där man kan köpa eller hyra fastigheter såväl som markyta . Många företag hoppar nu på Metaverse tåget och investerar miljontals dollar för att säkra landyta i någon av de 4 stora mest populära ytorna, Sandbox, Decentraland, Cryptovoxels och Somnium. 2021 såldes det landytor för 500 miljoner dollar och det beräknas att stiga upp mot 1 miljard dollar under 2022 .

Zuckerberg påstår att Metaverse ska bli en större och en mer kreativ ekonomi än vad vi någonsin upplevt. Där vi är idag kan vi enbart spekulera om hur detta kommer att fungera. Frågor vi bör ställa oss är om brukaren får riktad reklam mot sig i 3D världen? Kommer det finnas en freemium-premium affärsidé där brukaren kan betala för att inte uppleva reklam som Spotify och Youtube använder? Kommer vi gå och handla i digitala butiker i 3D världen för att sedan få varan hemskickad till sig i verkligheten?

Krypto och NFT:s plats i Metaverse

För att Metaverse ska bli något mer än de redan existerande VR-samhällen som Second Life och VR Chat behöver ägandet av digitala tillgångar säkerställas i form av bevis. Ett digitalt bevis på ägande sker genom en virtuell plånbok som innehåller nycklar. Denna information kan påvisa ägandet av tillgångar som ingår i själva blockkedjan.

För att dina tillgångar även ska vara digitalt identifierbara använder man sig av NFTs (Non Fungible Token). Detta möjliggör för att skapa något som är helt unikt och som därav inte kan kopieras. Detta kommer vara en hörnsten i det som Metaverse aspirerar att bli.

En digital valuta måste även upprättas, detta för att möjliggöra det ekonomiska eko-system som Mark Zuckerberg syftar på att Metaverse kommer bli. Detta kommer ske genom någon form av kryptovaluta. En viktig fråga att besvara är om den valuta som kommer användas i Metaverse är decentraliserade eller centraliserad.

Sammanfattning

Metaverse bör ses som ett långvarigt projekt och där vägen kommer att kantas av problem. Vi har än mycket att lära oss om vad Metaverse kommer att innebära för internets utveckling såväl som ehandelns. Men om allt det som Mark Zuckerberg och andra tech-jättar aspirerar att Metaverse kommer bli, är det nästa stora epoksteg i digitaliseringen.